Na co przyznaje się unijne finanse? Audyty oraz wsparcie

  • 19 czerwca 2022
  • 0 Comment
  • 0 View
  • 0 Like

Na co przydziela się unijne pieniądze? Audyty oraz wsparcie
Członkostwo w Unii Europejskiej łączy się pomiędzy innymi z tym, iż stworzony przez nas kraj dostaje wielkie dotacje unijne. Oczywiście, jak to przeważnie w kwestii pieniędzy bywa, wiele osób narzeka, że nie do końca nie ulega wątpliwości, na co te zasoby finansowe są przeznaczane. Mimo to wypada nie zapominać o tym, iż przepisy dotyczące wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej potrzebują niezmiernie dokładnego rozliczania się z każdej złotówki. Co znacznie więcej, jakikolwiek beneficjent dotacji ma obowiązek niemal na każdym kroku informować społeczeństwo o tym, iż realizowane przez niego przedsięwzięcia są współfinansowane bądź też w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej – jeśli robisz projekt, zobacz audyt wewnętrzny projektu. Pozostaje jednakże bez ustanku pytanie, na co te duże kwoty są przeznaczane. Przede wszystkim na rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny. Sporo funduszy europejskich zainwestowano w Polsce w budowę nowych, solidnej jakości dróg. Oprócz tego część z tych pieniędzy sprzyja dopłacie realizacji projektów, jakich kluczowym celem jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład osób niepełnosprawnych.

About the author